nasze
WŁADZE

ZARZĄD

Katarzyna Warzecha
Dyrektor Generalny

Aneta Leonarczyk
Członek Zarządu

Łukasz Sójka
Członek Zarządu

Marcin Tarka
Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Jerzy Suchnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wioletta Dąbrowska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Łoś
Członek Rady Nadzorczej